زندگینامه شهید مسعود گنج آبادی

زندگینامه شهید مسعود گنج آبادی

مسعود گنج ‏آبادى در چهارم شهريور ماه‏ سال 1338 در اراك به دنيا آمد. شش ساله بود كه به علّت انتقال پدر(حسين)، به همراه خانواده به خرّمشهر رفت. در سال 1344 پا به مدرسه گذاشت. سال اوّل ابتدايى را در دبستان شاپور خرّمشهر گذراند.
زندگینامه شهید مجید گرایلی

زندگینامه شهید مجید گرایلی

مجيد گرايلى - چهارمين فرزند خانواده حبيب ‏اللَّه گرايلى در ارديبهشت ماه سال 1342 در تهران به دنيا آمد. دوره ابتدايى را در مدرسه راه سعادت تهران آغاز كرد. مدير مدرسه روحانى بود و زيربناى فكرى، اعتقادى شهيد در اين مدرسه و تحت تعليمات مربّيان آن پى ‏ريزى شد.
زندگینامه شهید محمد حسن حسین زاده

زندگینامه شهید محمد حسن حسین زاده

محمّد حسن حسين ‏زاده در چهارم آبان ماه سال 1342 در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. براى فراگيرى قرآن به مكتبخانه مادربزرگش رفت. پدرش (رضا) مى‏ گويد: «كودكى فهميده و زرنگ بود و با ديگر كودكانمان بسيار متفاوت بود. از همان كودكى ما را نصيحت مى ‏كرد.»
زندگینامه شهید حسین جوان نامی

زندگینامه شهید حسین جوان نامی

حسين جوان نامى در اول آبان ماه سال 1336 در چناران متولد شد. كودكى آرام بود. از پنج سالگى به مكتب رفت و قرآن را فراگرفت. شش ساله بود كه به اتفّاق خانواده به مشهد آمد. تا كلاس ششم ابتدايى در مدرسه ياسمن درس خواند.
زندگینامه شهید جواد جامی خراسانی

زندگینامه شهید جواد جامی خراسانی

جواد جامى خراسانى - سوّمين فرزند محمّدعلى و مريم - در تاريخ بيست و ششم خرداد ماه 1339 در شهر مقدّس مشهد به دنيا آمد. دوره ابتدايى را در مدرسه دكتر على شهرستانى - واقع در منطقه آب و برق - سپرى كرد.
زندگی نامه شهید غلامعلی ترابی همت آبادی

زندگی نامه شهید غلامعلی ترابی همت آبادی

غلامعلى ترابى همّت آبادى در اوّل فروردين ماه سال 1337 در روستاى همّت ‏آبادِ باخرز متولد شد.كودكى بسيار فعّال بود و به والدينش كمك مى ‏كرد. دوران ابتدايى را در روستاى محل تولد به پايان برد.
۱۰
آرشیو