هر چه خون بدهیم اسلام پایدارتر می شود

هر چه خون بدهیم اسلام پایدارتر می شود

«شهید محمد رجبی» در وصیت نامه اش می نگارد؛ ما باید برای نجات اسلام حتی جانمان را فدا کنیم همانطور که تعداد زیادی از شهدای عزیزمان جان خود را برای اسلام و قرآن و این مملکت فدا کرده اند.
در برابر مشکلات همچون کوه استوار باشید

در برابر مشکلات همچون کوه استوار باشید

شهید «علی قمی کردی» در وصیت نامه اش می نگارد؛ از کلیه برادرانی که مدتی در منطقه کردستان بودند و تجربه ای کسب کرده اند تقاضا مندم که همچون شهید بروجردی ها و کاظمی ها که چون کوه در کردستان با تمام کمبود ها و نارساییها و سختیها و مشکلات ساختند، تا از بین بردن آخرین نفر ضد انقلاب در منطقه بمانند.
شهادت ما زمینه ساز پیروزی است

شهادت ما زمینه ساز پیروزی است

خدایا جان بر کف نهادم برای هدفی که داشتم و چون می دانم بدون جان بر کف نهادن در راه هدف نمی توان به مقصد رسید و پیروز شد.
وصیت خواندنی از یک شهیدِ عراقی + دستخط شهید

وصیت خواندنی از یک شهیدِ عراقی + دستخط شهید

وصیت من به تمام مجاهدان عراقی در سراسر عالم این است که همه با یکدست واحد بر علیه نیروهای استعمارگر و اشغالگران صهیونیسم متحد باشند.
وای بر آنان که در دنیا منزلگاهی همیشگی بر پا نموده اند

وای بر آنان که در دنیا منزلگاهی همیشگی بر پا نموده اند

شهید «حسن هداوند میرزایی» در وصیت نامه اش می نگارد: بدانید که دنیا گذرگاهی بیش نیست. وای بر آنان که در دنیا منزلگاهی همیشگی بر پا نموده اند. دنیا محل آزمایش است.
کوله بار دلبستگی های دنیوی را زمین بگذارید

کوله بار دلبستگی های دنیوی را زمین بگذارید

شهید «علی اصغر اکبری» در وصیت نامه اش می نگارد؛ حواست جمع باشد کوله بارت را ببند رها کن. این وابستگی ها را قطع کن «من ذکر الله» اینهایی که گفتیم از یاد خدا غافلت نکند. از حرکت در راه خدا غافلت نکند.
۲
آرشیو