شهید رحمان رامشک : با صدای الله اکبر خود کمر آمریکای ملعون ونوکرانش را بلرزه در آوریدکه شیطان های بزرگ از صدای الله اکبر به وحشت می افتند.

نام و نام  خانوادگی شهید: ما شاءاله دشتی پور

آمریکا باید بداند که ما همواره از  رهنمودهای پیامبر گونه ودشمن شکن امام تا آخرین قطره خونمان وتا پیروزی نهایی اسلام جان فشانی خواهیم کرد.
 
 

نام و نام  خانوادگی شهید: غلامرضا علیمرادی

ای همکلاسیهای من وای دانش آموزان عزیز سنگرهای مدارس را با سلاح فرهنگ  وقلم حفظ کنید ونگذارید منافقان روزنه ای در دیوار پولادین اراده شما ایجاد کنند.
 
 

نام و نام  خانوادگی شهید: یارمحمد پیروزی

بر علیه رژیم های کثیف آمریکایی وامپریالسیتی قیام کنیم وآنها را سرکوب نمائیم همانطور که تاکنون کرده ایم.
 
 

نام و نام  خانوادگی شهید: محمد محمدی

دنیای کفر امپر یالیسم باید بداند که این جمهوری اسلامی ایثار گران زیادی دارد تا جمهوری اسلامی پا بر جا ست به آنان اجازه غارتگری وچپاول نخواهد داد.
 
 

نام و نام خانوادگی شهید: پرویز نورزی

هم اکنون مملکت اسلامی ما احتیاج به استقامت وپایداری دارد تا دشمنان ودرراس آنها آمریکای جهانخوار بفهمد امت اسلام تسلیم زور ابر قدرت ها نخواهد شد.
 
 

نام و نام خانوادگی شهید: حسن باقری

برادرانم می دانید که الان همانند امام حسین (ع) ودیگر امامان دچار تهاجم کفر شده ایم ما به تبعیت ازآنها وولایت فقیه برای مبارزه علیه ظلم و استکبار جهانی بر خواسته ایم.
 
 

نام و نام  خانوادگی شهید: هادی کرمشاهی

مادر من برای آسایش تو و حفظ ناموس هم ولایتیهایم و مردم وطنم برای مقابله با دشمن بعثی و آمریکای جنایتکار رفته ام.
 
 
نام و نام  خانوادگی شهید: مصطفی زرین جویی
دشمن ما تمامی ابر قدرت های شرق وغرب هستند که با لطف وعنایت پروردگار جلوی این چنین تیغ هایی را خواهیم گرفت.
 

 

 

نام و نام شهید : حسن ناصری
امت واحده همچون کوه در مقابل آمریکا بایستید و روح کریه او را در عالم سیاه کنید. ای همسر محترمم به فرزندم بگو یزید یان زمان مغز پدرت را مورد خمپاره قرار دادند تا در همین کوچکی آن قلب پاکش از آمریکا ترک بردارد.
 
نام و نام خانوادگی شهید : رضا احسانی فر
ملت غیور ایران با استفاده از کلمه وحدت مانع راه استکبار جهانی شوید.
 
 
نام و نام خانوادگی شهید : علی محمد صفری
ننگ و نفرت و لعنت ابدی بر وابستگان و پیروان شیاطین شرق و غرب خصوصا شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار که با نقشه های شیطانی شکست خورد.
 
نام و نام خانوادگی شهید : عزیزاله پورمند
اگر پیکر خاموش شهیدی را که از دیار کربلای حسین آورده اند وبردوش شما گذاشتند وشما هم او را به خاک سپردید وسط راه تمام فریاد خود را بر سر آمریکا بکشید چونکه تما حیله گری ها از آمریکاست.
 
 
نام و نام خانوادگی شهید : مهرداد هاشمی
تا آخرین قطره خون خویش علیه مستکبرین نبرد خواهیم کرد.
 
 
نام و نام خانوادگی شهید : محمد شیرزادی
خداوند بر ما واجب نموده است که دشمنان اسلام همچون آمریکا واسرائیل جنایتکار را سرنگون سازیم.
 
نام و نام خانوادگی شهید : ابراهیم جهانی
برهمه واجب ولازم است برای دفاع از میهن اسلامی با چنگ ودندان به متجاوز بتازند وبه آمریکا وایادی آن بفهمانند که ایران سر بلند است وآزاده.
 
 
نام و نام خانوادگی شهید : رحمان رامشک
با صدای الله اکبر خود کمر آمریکای ملعون ونوکرانش را بلرزه در آوریدکه شیطان های بزرگ از صدای الله اکبر به وحشت می افتند.
 
 
نام و نام خانوادگی شهید : مهرعلی تندرو
تا آخرین نفس در بدن دارید با ستمکاران وابر جنایتکارهای شرق وغرب در راس آنها آمریکای جنایتکار که شرارتها درمنطقه بیشتر کرده است بجنگید.
 
 
نام و نام خانوادگی شهید : حشمت اله نقی زاده
مرگ بر آمریکا از یادتان نرود.
 
                                                                                                                                            
نام و نام خانوادگی شهید : احمد نوری
مرگ بر آمریکا از یادتان نرود.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده