انقلاب در کلام شهدای ایلامی
برادرانم این انقلاب خونبهای شهیدان عزیزمان است که با خون آن را به پیروزی رسانده اند پس در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید...

نوید شاهد ایلام

شهید محمدعلی کندوله (صالحی): 1340- 1365
انشاء ا... با ریختن خونم خدمت ناچیزی کرده باشم به این انقلاب و اسلام.شهید رسول تردست:  1340- دهم اسفندماه 1379
به بچه هایم بیاموزید پشتیبان انقلاب باشند.شهید عبدالرسول وحیدنیا: 1340- بیست و سوم تیرماه 1361
وظیفه هر فرد مسلمانی است که دفاع از اسلام ، انقلاب و کشور اسلامی خود بپردازد و همانطوریکه امام عزیزمان می گوید که جوانان خودشان بروند و به این جنگ خاتمه بدهند.


شهید عبدالرسول وحیدنیا: 1340- بیست و سوم تیرماه 1361
برادرانم این انقلاب خونبهای شهیدان عزیزمان است که با خون آن را به پیروزی رسانده اند پس در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.


شهید محمد قاسم زاده: 1347- هشتم شهریورماه 1365
خون شهید ضامن ضربان مداوم رگ های امت اسلامی و حضور همیشگی شهید بزرگترین مانع سوء استفاده ها و فرصت طلبی هاست.شهید طاهر خدایاری: 1345- بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1365
من برای پاسداری از اسلام و انقلاب به جبهه رفتم.شهید محمد قاسم زاده:  1347- هشتم شهریورماه 1365
قدر این انقلاب را بدانید که با خون هزاران شهید بدست آمده از آن محافظت نمائید.شهید حیدر خلفی:  1326- بیست و یکم مهرماه 1363
وفاداری خود به انقلاب را حفظ نمائید.شهید علی نقی خورشیدی: 1338- هشتم مهرماه 1363
پشتیبان اسلام ، انقلاب و مسلمین جهان باشید.شهید سیدعلی رحمانی زاده: 1335- بیست و هفتم بهمن ماه 1362
پشتیبان انقلاب باشید.شهید حمزه چناری: 1345- نوزدهم تیرماه 1365
ای مسلمانان ایران و ای مسلمانان جهان ، ای عاشقان مهدی همیشه در خط اسلام و انقلاب باشید.شهید علی بارانی: 1346- 1367
همواره در مسیر رودخانه انقلاب چون کوه استوار و مقاوم بمانید.شهید حسین ملک پور: 1345- 1362
در حفظ و نگهداری انقلاب جانانه فداکاری کنید.شهید  ایلگه رستمی: دوم خرداد 1331- بیست و هشتم آبان 1359
از خدمتگزاری به اسلام ، انقلاب و  قرآن کوتاهی نکنید.شهید صادق اخلاوه: یکم آذر 1344- سی بهمن 1362
برادرام از اسلام و انقلاب دفاع کنید.شهید قنبر جم زاده: 1337- پانزده فروردین ماه 1366
برادران عزیزم پشتیبان انقلاب و اسلام باشید.شهید سید موسی حسینی: 1340- بیست و ششم مهرماه 1363
انقلاب اسلامی را ارج نهید و پاسداریش کنید.


منبع : اداره هنری، اسناد و انتشارات - معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده