نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نخستین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز بیست و نهم اردییبهشت 1403 با حضور 70 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۱
سومین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز بیست و چهارم اردییبهشت 1403 با حضور 60 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۱
دومین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز بیست و سوم اردییبهشت 1403 با حضور 60 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۰
نخستین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز بیست و دوم اردییبهشت 1403 با حضور 60 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱
پرطرفدارها