نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«راز درخت کاج» از نویدشاهد شنیدنی شد

«راز درخت کاج» از نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «راز درخت کاج» روایتی از زندگی‌ نوجوان شهید، زینب(میترا) کمایی، شهیدی است که تنها به جرم داشتن حجاب و شرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی به دست منافقان به شهادت رسید. این کتاب که توسط نشرشاهد به جاپ رسید؛ به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.
روایت «شلیک نهایی» در نویدشاهد شنیدنی شد

روایت «شلیک نهایی» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «شلیک نهایی» روایتی از زندگی‌ معلم شهید، حسین مقصودلو، از شهدای منسوب به قیام پنج آذرماه ۱۳۵۷ در گرگان است که توسط نشرشاهد به جاپ رسیده است و به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.
داستان «بامداد روز شانزدهم» شنیدنی شد

داستان «بامداد روز شانزدهم» شنیدنی شد

کتاب «بامداد روز شانزدهم»، مجموعه خاطرات آزاده جانباز «دکتر فرامرز صادقی» به نویسندگی جانباز دفاع مقدس «رمضانعلی کاوسی» به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.
روایت «اصحاب درد» در نویدشاهد شنیدنی شد

روایت «اصحاب درد» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «اصحاب درد» که زندگی بخشی از خاطرات ۴۹ جانباز پنجاه تا هفتاد درصد شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه را روایت می‌کند؛ به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.