نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مردم! یاران امام را پشتیبانی کنید

مردم! یاران امام را پشتیبانی کنید

شهید یزدانی احمدآبادی در قسمتی از وصیت‌نامه خود خطاب به مردم نوشته است: «پشتیبان ولایت فقیه باشید. یاران امام را پشتیبانی کنید، موقعیت اسلام و جهان را درک کنید و با خدا رابطه کامل برقرار کنید که رابطه با خدا مکمل همه خوبی‌هاست.»
خدایا جانم را قبول کن و توشه آخرتم نما

خدایا جانم را قبول کن و توشه آخرتم نما

شهید علی‌بیگی در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «ای خدای بزرگ و مهربان! تو خودت می‌دانی که منِ روسیاه به جز چند قطره خون ناقابل چیز دیگری ندارم، این را از من قبول کن و توشه آخرتم نما.»