نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان
آرشیو

غلبه بر هوای نفس

رزمنده وقتی بررسی می کرد جای یک کمپوت به راحتی می توان دو عدد نارنجک دستی جای داد. رغبت بیشتری پیدا می کرد تا آن را انتخاب نماید و بتواند در موقع نیاز در مقابل بعثیان برتری خود را نمایان سازد...