نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان
نگاهی به زندگینامه ستواندوم شهید خیراله علی زمانی از شهدای نیروی انتظامی استان ایلام
شخصی خوش اخلاق ،مهمان نواز و با ایمان بود و برای خانواده خود همچنین خانواده من احترام زیادی قائل بود و با آن ها بسیار خوش اخلاق و خوش رفتار بود و همیشه در کارهایش صبر و حوصله را پیشه می کرد هیچ وقت در چهره اش خستگی مشاهده نمی شد و در کارهای خیر همیشه پیش قدم بود...
آرشیو
تا آخرین نفس از اسلام و امام خود دفاع کنید

تا آخرین نفس از اسلام و امام خود دفاع کنید

اگر با این خون ناقابل من درخت نو نهال انقلاب اسلامی آبیاری می شود تیر ها بر بدنم فرود آیید و مرا قطعه قطعه کنید تا به دشمنان خصم و زبون نشان دهم که من هم چون علی اکبر مادر میدان جنگ با دشمن می جنگیم...
حفظ انقلاب

حفظ انقلاب

امت واحده ایران شما در مورد این مهم (یعنی حفظ انقلاب) از ما بهتر می دانید که چگونه این انقلاب بدست آمده زیرا آثار شکنجه ها و ظلم های مستبد ستمشاهی هنوز بر گرده و قلب شما لکه ای سیاه افکنده و این لکه سیاه ننگ آمریکا و در مرحله دوم ننگ شاه معدوم می باشد...

شجاعت شهید/ خاطره ای از شهید امیر آقایی از شهدای استان ایلام

آرام آرام به طرفم آمد و گفت : راستش را بخواهید همه روستا را گشتم و جزء این تعداد کم کسی مرا همراهی نکرد گفتم چرا دارید این کارها را می کنید گفت برادر باید بر ضد شاه خائن تظاهرات کنیم. اگر هم در این راه کشته شوم از کارم دست بر نمی دارم...
عکسها تصویری از خاطراتند

عکسها تصویری از خاطراتند

چگونه عکسی می تواند جای پدر را برایم پر کند مگر نه اینکه عکسها فقط تصویری از خاطراتند و نمی توانند ان عکس ها مرا در آغوش بگیرند و یا آیا عکس ها می توانند شنونده درد دل های من باشند؟...
مقاله ای تحت عنوان حق و باطل از مطالب سردار رشید اسلام شهید روح اله رشنوادی

مقاله ای تحت عنوان حق و باطل از مطالب سردار رشید اسلام شهید روح اله رشنوادی

گروه حق عاشقان راه خدایند ایمان هایی چون کوه دارند تقوا پیشه کنند و حق گویند و حق اندیشند. نیکی و ایثار وجود کنند یار مستضعفانند و خصم مستکبران در رزمگاهها سخت بکوشند و در راه معبودشان سر می دهند و جان بازند خون پاکشان در رگهای اجتماع جاریست ...