نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان
نگاهی به زندگینامه شهید فریدون چراغیان از شهدای استان ایلام+ خصوصیات اخلاقی
بسیار به همسایگان محل احترام می گذاشت.هنگامیکه که به علت مجروحیت در بیمارستان تهران بستری بودند و من به عیادت ایشان رفتم وضعیت ایشان خیلی وخیم بود و پتویی را که روی ایشان انداخته بودند در دهان گذاشته بود و فشار می داد از ایشان پرسیدم چرا پتو را در دهان گذاشته اید و به شدت فشار می دهید...
آرشیو
آرزویم شهادت است/ وصیت نامه معلم شهید حجت اله گوهری از شهدای استان ایلام

آرزویم شهادت است/ وصیت نامه معلم شهید حجت اله گوهری از شهدای استان ایلام

در نمازها مخصوصاً نماز شب اول وقت مرا فراموش نکنید ، و همیشه برایم صدقه و رفع مظالم بدهید و چنانچه اگر خدا بخواهد من در این راه به آرزویم که شهادت است برسم از انقلاب و جمهوری اسلامی بدبین نباشید و بیشتر و قانع تر در حمایت از نظام اسلامی تلاش کنید ...

مقاله ای تحت عنوان حق و باطل از مطالب سردار رشید اسلام شهید روح اله رشنوادی

گروه حق عاشقان راه خدایند ایمان هایی چون کوه دارند تقوا پیشه کنند و حق گویند و حق اندیشند. نیکی و ایثار وجود کنند یار مستضعفانند و خصم مستکبران در رزمگاهها سخت بکوشند و در راه معبودشان سر می دهند و جان بازند خون پاکشان در رگهای اجتماع جاریست ...
احساس پرواز / خاطره ای از شهید اسکند انوری - راوی همرزمان شهید

احساس پرواز / خاطره ای از شهید اسکند انوری - راوی همرزمان شهید

ون بقیه ی معبرهایمان توسط دشمن مسدود شده ، مجبور به استفاده از رودخانه بودیم، بچه ها حاضر نبودند خیس شوند و می خواستند از جاهای تنگ رودخانه بپرند. با این وصف نظم ستون از هم می پاشید و به موقع به هدف نمی رسیدیم. در این هنگام شهید ولیزاده با تجهیزات و امکاناتش وارد رودخانه شد...