نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان
چند شهیدی های ایلامی ؛ دو برادر دو همرزم
ای جامعهٔ اسلامی، مسلمانان ایران، ای مسلمانان جهان، ای عاشقان مهدی(عج الله)، از شما می‌خواهم که همیشه در خط اسلام و مرجعیت و رهبریت امام عزیز خمینی کبیر باشید، بدانید که امروزه در حالت آزمایش عظیم الهی قرار گرفته‌اید. بدانید و هوشیار باشید که منافقین و مفسدین، در بین شما رخنه نکنند...
آرشیو
براي رضاي خدا پاسدار شدم و پاسدار شدن آسان نیست

براي رضاي خدا پاسدار شدم و پاسدار شدن آسان نیست

پدر جان براي رضاي خدا پاسدار شدم و پاسدار شدن آسان نیست. چون اولين پاسدار اسلام امام حسين (ع) كه همه ميدانيد كه به چه صورت آن بزرگوار را شهيد كردند و بنده اگر خداوند قبول كند ميخواهم راه شهيدان را ادامه دهم ...