نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

درسي كه به عنوان يك سرباز آموختم

درسي كه به عنوان يك سرباز آموختم

اين افتخار را داشتم مدتي همكار نزديك ايشان باشم. موارد زير درسي بود كه بعنوان يك سرباز از ايشان ياد گرفتم.
مرور خاطرات امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان در «مردان دشت نور»

مرور خاطرات امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان در «مردان دشت نور»

«مردان دشت نور» مجموعه خاطرات فرماندهان رشيد نيروي زميني ارتش، امير سرلشكر «شهيد حسن آبشناسان»، «شهيد حسن اقارب پرست»، «شهيد مسعود منفرد نياكي» است.
هميشه در خط

هميشه در خط

«من از سالها پيش افتخار خدمت در محضر ايشان را داشتم و زماني كه ايشان فرماندهي جنگ نامنظم و يگان رنجر مركز پياده شيراز را داشتند در خدمت ايشان بودم .
سرلشكر آبشناسان رودرروي ژنرال عبدالحميد از اسكاتلند تا دشت عباس

سرلشكر آبشناسان رودرروي ژنرال عبدالحميد از اسكاتلند تا دشت عباس

او در دشت عباس چنان درسي به صدام داد كه در تاريخ جنگ تحميلي بي سابقه است. حسن سال 1315 در امامزاده يحيي، نزديك نازي آباد به دنيا آمد. چون تولدش چند روز قبل از شهادت امام حسن (ع) بود، مادرش اسمش را گذاشت حسن.
ابراهيم و آتش

ابراهيم و آتش

40 كيلومتر پيشروي كرديم. اما سرهنگ بي توجه به اضطراب ما و موقعيت دشمن تا آنجا جلو رفت . طي يك كمين در محور دشت عباس، سه خودروي عراقي را منهدم كرديم و حدود 15 نفر از آنها را اسير كرديم و برگشتيم عقب .
بكشيد تا زنده بمانيد

بكشيد تا زنده بمانيد

سال 1364 در لولان (روستاي دراو) مجروح شدم به بيمارستان اروميه و از آنجا به تهران منتقل شدم. بعد از بيست روز استراحت مجدداً به منطقه برگشتم.