اولين شب خاطره پاسداشت شهدای زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار برگزار شد. روایت تصویری این مراسم را در نوید شاهد ایلام ببینید.
به گزارش نوید شاهد ایلام، اين مراسم که با حضور مقامات كشوری و لشكری ، خانواده معظّم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، راويان و شاهدان عينی اين واقعه ترا‍‍ژيک ديده های خود را از اين واقعه تاريخی بيان كردند.

واقعه تراژيك زمين فوتبال چوار به بيست و سوم بهمن ماه 1365بر مي گردد كه در آن در جريان مسابقه بين تيم چوار و منتخب استان هواپيماهای دشمن بعثي با فرو ريختن بمب بر زمينِ اين مسابقه باعث به شهادت رسيدن پانزده نفر از بازيكنان مربيان و تماشاگران اين مسابقه شدند.

خاطره اين مسابقه و كشتار بی رحمانه همچنان در اذهان مردم ایلام ماندگار است، اين حادثه و واقعه دردناك بسترمناسبی است كه نشان دهندۀ مظلومیت و در عين حال ايستادگی مردم ايلام است.  اين واقعه تاريخی نيز مي تواند دست مايه ای برای هنرمندان در حوزه های مختلف باشد.

حوزه هنری بنابر رويه سال های پيش و بر اساس رسالت خود مبنی بر معرفی سوژه های بكر در زمينه دفاع مقدس اين بار به اين موضوع توجه و اهتمام جدی داشت تا اين واقعه از جانب راويان اين واقعه  شفاف تر و ملموس تر به مثابه برگی زرين در تاريخ اين مُلك و ملت ثبت و ضبط گردد .

در پایان مراسم با اهدا لوح تقدیر از خانواده معظم شهدای گرانقدر قدردانی شد.

شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان
شب خاطره پاسداشت شهداي زمين فوتبال چوار تحت عنوان " دروازه ي بهشت " در مسجد صاحب الزمان بخش چوار

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده