یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور گسترده مردم غیور و همیشه در صحنه استان، خانواده های معظّم شهدا و ایثارگران و مسئولین استانی همراه با مراسم محلی چمر برگزار شد.تصاویری از این یادواره در نوید شاهد تقدیم حضورتان می شود.
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
یادواره 139 شهید بخش سیوان و اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده