هفدهم خرداد سال 64 هواپیماهای رژیم بعث عراق اقدام به بمباران شهر ارکواز شهرستان ملکشاهی نمودند که در این حمله وحشیانه 72 نفر از مردم بی دفاع و غیر نظامی از جمله تعدادی زن و کودک به درج رفیع شهادت نایل آمدند.
شهید امید علی ولدبیگی
شهید امید علی ولدبیگی
شهید علي تابا
شهید علي تابا
شهید حسن تیلا
شهید حسن تیلا
شهید عباس حیدری
شهید عباس حیدری
شهید لطیف برزکار
شهید لطیف برزکار
شهید ابراهیم بشکار
شهید ابراهیم بشکار
شهید ابراهیم مهدی زاده
شهید ابراهیم مهدی زاده
شهید صادق برجی
شهید صادق برجی
شهید ایده فرخی
شهید ایده فرخی
شهید عادل جعفرزاده
شهید عادل جعفرزاده
شهید عبدالرضا اسماعیلی
شهید عبدالرضا اسماعیلی
شهید عبدل برمغاز
شهید عبدل برمغاز
شهید بشری تیموری
شهید بشری تیموری
شهید ثریا عزیزعلی پور
شهید ثریا عزیزعلی پور
شهید ثریا ولی الهی
شهید ثریا ولی الهی
شهید جميل نصرالهي
شهید جميل نصرالهي
شهید خان ماوی دهقان پیر
شهید خان ماوی دهقان پیر
شهید خدابخش رضایی
شهید خدابخش رضایی
شهید خدیجه تیلا
شهید خدیجه تیلا
شهید خیریه احمدی
شهید خیریه احمدی
شهید رسمیه جنابی ور
شهید رسمیه جنابی ور
شهید ریحان جعفرزاده
شهید ریحان جعفرزاده
شهید قاسم نصرالهی
شهید قاسم نصرالهی
شهید زبیده نصرالهی
شهید زبیده نصرالهی
شهید کریم رحیمی
شهید کریم رحیمی
شهید زهرا جنابی ور
شهید زهرا جنابی ور
شهید زیبا تبت
شهید زیبا تبت
شهید محسن برجی
شهید محسن برجی
شهید محمد عبدالحسینی
شهید محمد عبدالحسینی
شهید محمدعلی ظفری پور
شهید محمدعلی ظفری پور
شهید محمد علی ولی الهی
شهید محمد علی ولی الهی
شهید محمدولی ولی زاده
شهید محمدولی ولی زاده
شهید سکینه تباسیده
شهید سکینه تباسیده
شهید مصطفی یعقوبی پور
شهید مصطفی یعقوبی پور
شهید سمیره طهماسبی پور
شهید سمیره طهماسبی پور
شهید شاه زنان محمدنیا
شهید شاه زنان محمدنیا
شهید میرحسین برجی
شهید میرحسین برجی
شهید صاحب ناصری
شهید صاحب ناصری
شهید ناصر جوانمردی
شهید ناصر جوانمردی
شهید صبریه فرخی
شهید صبریه فرخی
شهید عزت شهنشاهی
شهید عزت شهنشاهی
شهید نورخدا اندوز
شهید نورخدا اندوز
شهید ابراهیم دارات
شهید ابراهیم دارات
شهید علی میر نصری
شهید علی میر نصری
شهید ابراهیم تخ جم
شهید ابراهیم تخ جم
شهید احمد ارسن
شهید احمد ارسن
شهید علی ناصری
شهید علی ناصری
شهید فاطمه انارمشک
شهید فاطمه انارمشک
شهید فاطمه تباسیده
شهید فاطمه تباسیده
شهید فاطمه سعیدی پور
شهید فاطمه سعیدی پور
شهید جمیل برجی
شهید جمیل برجی
شهید فاطمه مهدی زاده
شهید فاطمه مهدی زاده
شهید حبیب طهماسبی پور
شهید حبیب طهماسبی پور
شهید حسین عشرتی پور
شهید حسین عشرتی پور
شهید حسین ناصری گهر
شهید حسین ناصری گهر
شهید خالد بدراوی
شهید خالد بدراوی
شهید فریبا مهدی زاده
شهید فریبا مهدی زاده
شهید فریبا ناصری
شهید فریبا ناصری
شهید فوزیه خشیج
شهید فوزیه خشیج
شهید کتان جعفرزاده
شهید کتان جعفرزاده
شهید لطیفه برمغاز
شهید لطیفه برمغاز
شهید لیلا جنابی ور
شهید لیلا جنابی ور
شهید مریم جعفری
شهید مریم جعفری
شهید مهین برجی
شهید مهین برجی
شهید میحو خانم علیمرادی
شهید میحو خانم علیمرادی
شهید نارنج اعتقادی
شهید نارنج اعتقادی
شهید نعمت ناصری
شهید نعمت ناصری
شهید نورالصباح یکتایی
شهید نورالصباح یکتایی


منبع: اداره اسناد و انشتارات، پرونده فرهنگی شهدا
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده