نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خاطرات رزمندگان، جانبازان دوران دفاع مقدس و سربازان عراقی در پایان‌ نامه «خاطرات کردستان»

خاطرات رزمندگان، جانبازان دوران دفاع مقدس و سربازان عراقی در پایان‌ نامه «خاطرات کردستان»

پایان نامه‌ای با عنوان «خاطرات کردستان» توسط مرکز تلویزیونی جانباز گردآوری شده است که دربرگیرنده تعدادی از خاطرات رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس و همچنین سربازان عراقی است.
«وصایای شهدای گرانقدر استان مازندران»

«وصایای شهدای گرانقدر استان مازندران»

پایان‌نامه «وصایای شهدای گرانقدر استان مازندران» در بَرگیرنده وصیت‌نامه 420 شهید شهرستان ساری است.
«بررسی عوامل موثر بر الگوگزینی در فرزندان شاهد و ایثارگر استان فارس»

«بررسی عوامل موثر بر الگوگزینی در فرزندان شاهد و ایثارگر استان فارس»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی عوامل موثر بر الگوگزینی در فرزندان شاهد و ایثارگر استان فارس» که مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی می‌باشد، در زمستان 1388 انجام شده است.
بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند

بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند

بحث نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند، علیرغم موانع زیاد توسط محمود تبریزی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
«شهید و شهادت در متون دینی»

«شهید و شهادت در متون دینی»

شهادت در زمان حاضر، موثرترین نیرو در مقابله با عوامل سلطه‌گر و قدرت‌های غیرمشروع است که مطالعه آن در قالب پایان‌نامه‌ای انجام شده است.
«شهید از دیدگاه قرآن»

«شهید از دیدگاه قرآن»

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیّع وجود دارد شهادت است که فاطمه عباس آبادی درباره جایگاه شهید از دیدگاه قرآن مطالعه‌ای را انجام داده است.